Vall del Tenes i l’Ametlla del Vallès

Agenda 21

Client:  Fundació CIREM

Data:  2001

Els municipis que conformen la Mancomunitat de la Vall del Tenes -Bigues i Riells, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall i Santa Eulàlia de Ronçana- i el municipi de l’Ametlla del Vallès, comparteixen l’encaix territorial definit per la conca del Tenes i la dinàmica urbanística basada en la urbanització residencial de baixa densitat.

Les característiques orogràfiques de la Vall del Tenes han determinat la seva ocupació en forma de nuclis dispersos. Les urbanitzacions dels anys 60, en el seu inici segones residències, han estat paulatinament ocupades com a primera vivenda. Suposa una major demanda d’equipaments i dotacions urbanes i un augment de la mobilitat en vehicle privat, fets que aconsellen abordar el planejament urbà i territorial des d’una perspectiva supramunicipal.

L’estudi promou la continuïtat dels boscos i dels corredors agrícoles, així com la delimitació precisa dels sòls inundables incompatibles amb la urbanització, posant en joc els valors naturals, paisatgístics i estructuradors de la Vall del Tenes. En els espais urbans, projecta una xarxa de noves polaritats al voltant de punts significatius de la xarxa viària que concentrin intercanvis amb transport públic, aparcament, densitat residencial diversificada, dotació comercial i equipaments.

Superfície total de l’àmbit:
9.030,19 ha
Sòl urbà (2001):
2.560,81 ha (28,4%)
Sòl urbanitzable (2001):
384,12 ha (4,2%)
Sòl no urbanitzable (2001):
6.085,26 ha (67,4%)
Nombre d’urbanitzacions (2001):
85 urb
Població (2000):
30.790 hab
Increment de població (1991-2001):
70%

+ Info


×

Comentaris tancats.