Estació de Valldoreix. Sant Cugat del Vallès

Alternatives d'ordenació d'un aparcament soterrat

Client:  TABASA. Túnels i Accessos de Barcelona, S.A.

Data:  2008

L’estudi s’emmarca dins un projecte més ampli de TABASA que té com a objectiu resoldre la manca d’una oferta estructurada d’aparcament en les àrees d’influència de les estacions la línia del Vallès de FGC. L’entorn de l’estació de Valldoreix constitueix un petit pol d’atracció de demanda d’aparcament, fonamentalment per l’afluència de passatgers al ferrocarril i per la tipologia del teixit urbà de Valldoreix, unifamiliar i de baixa densitat.

Analitza tres alternatives d’ordenació de l’aparcament, amb una capacitat d’unes 300 places i un màxim de quatre plantes soterrani. L’estructura de l’edifici haurà de ser prou clara i geomètricament regular per permetre habitatges dotacionals, comerç i equipaments en les plantes situades sobre rasant. L’ordenació de l’aparcament permet la vianalització de tota la plaça de l’estació de Valldoreix, amb plataforma única per a vianants i bicicletes. Garanteix la protecció del pi situat front l’estació, inclòs en el Catàleg municipal, així com d’arbrat que, tot i no estar catalogat, és exemplar.

Superfície construïda total:
8.750 m2 st
Ocupació de sòl en planta:
2.500 m2
Nombre de places d’aparcament:
300 ut
Rati sostre / plaça d’aparcament:
30 m2 st / plaça

+ Info


×

Comentaris tancats.