Entorn de la Colònia Güell

Ordenació residencial

Client:  INCASOL, Institut Català del Sòl

Data:  2004

Respon a una consulta prèvia convocada pel Consorci de la Colònia Güell per al desenvolupament urbanístic del sector residencial que envoltarà la Colònia Güell, als municipis de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat. Una part important dels habitatges resultants de l’ordenació s’adreçaran a pal·liar les necessitats d’habitatge assequible a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

L’ordenació preserva els valors ambientals i paisatgístics dels espais naturals que envolten l’àmbit, així com els valors culturals del patrimoni arquitectònic, entre els quals la Cripta d’Antoni Gaudí. Proposa una ocupació del sòl selectiva i concentrada, limita al màxim l’ocupació del somontà del massís de l’Ordal i emplaça les edificacions residencials entre el nou Vial de Cornisa i la Colònia. La morfologia i textura edificatòria que es proposa s’adiu amb les característiques dels teixits ja edificats al sector.

Superfície del sector:
547.148 m2
Superfície de zona edificable:
97.636 m2 (17,8%)
Superfície de sistemes:
449.512 m2 (82,2%)
Sòl d’espais lliures:
207.061 m2
Sòl d’equipaments comunitaris:
156.527 m2
Sostre privat màxim:
141.762 m2 st
Sostre màxim d’habitatge:
109.523 m2 st
Sostre mínim comercial:
8.752 m2 st
Sostre màxim industrial i terciari:
23.487 m2 st
Nombre màxim d’habitatges:
1.812 ut
Nombre d’habitatges de protecció pública:
1.160 ut

+ Info


×

Comentaris tancats.