Begur.

Recull del planejament vigent i SIG

 

Recull del planejament vigent a Begur

Per encàrrec de l’Ajuntament de Begur hem elaborat un text normatiu “consolidat” que recull les determinacions dels instruments de planejament aprovats definitivament:

  • Modificacions puntuals del POUM
  • Plans parcials urbanístics
  • Plans de millora urbana
  • Plans especials urbanístics

El document resultant incorpora els ajustos a les normes urbanístiques del POUM, a les fitxes urbanístiques de polígons i sectors, i al catàleg de béns. És consultable mitjançant un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG).

 
Elaboració d’una base de dades digital contínua, SIG

En paral·lel, hem elaborat una base de dades digital contínua i un sistema de consulta del planejament urbanístic vigent a Begur. Permet creuar la informació urbanística amb qualsevol altra informació geogràfica (serveis urbanístics, cadastre,…), incrementar la transparència de la informació entre àrees municipals, generar documentació actualitzada, i estalviar temps i recursos. Els treballs han consistit en:

  • Adaptació de la informació urbanística als criteris de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme.
  • Conversió dels fitxers en format DGN a SHP, canvi de sistema de referència espacial de l’antic ED50 al vigent ETRS89.
  • Disseny del sistema de consulta del planejament vigent, amb un escriptori SIG senzill i personalitzat a les necessitats de l’Ajuntament.

 


Respon


* (obligatori)


Escriu el valor que falta de l\'operació * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.