Castelló d’Empúries.

POUM

Aprovació definitiva del Text refós del POUM de Castelló d’Empúries

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 17 de desembre de 2013, ha aprovat definitivament el Text refós del POUM.

 

Verificació del Text refós del POUM de Castelló d’Empúries

El Ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, en sessió ordinària de 25 d’octubre, va aprovar la verificació del Text refós del POUM. El Text refós va incorporar les prescripcions dels informes emesos per les administracions amb competències concurrents, així com el tractament de les al·legacions rebudes en el període d’informació pública.

El Text refós del POUM s’ha tramés a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva, si s’escau.

 

Aprovació del Text refós del POUM de Castelló d’Empúries

El Ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, en sessió extraordinària de 15 de febrer, va aprovar el Text refós del POUM. Segons l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 27.07.2011, es va sotmetre a informació pública i es van sol·licitar els preceptius informes a les administracions i organismes amb competències sobre el territori.

 

Per a més informació, consulta la pàgina web de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries:
notícia de l’acord
documentació del Text refós del POUM

Consulta també: Pla d’ordenació urbanística municipal i pla de participació.

 


Respon


* (obligatori)


Escriu el valor que falta de l\'operació * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.