Mirades i escales diverses. Criteri i actitud única

 

L’equip d’Interlands® és liderat per l’arquitecte Albert de Pablo, i el formem professionals de disciplines i habilitats molt diverses.

És un equip estricte, imprescindible i cohesionat, sorgit de la integració de les habilitats i aptituds de cadascú. Compartim criteris i una actitud comú encaminada a la millora de la qualitat dels llocs on treballem; una actitud rigorosa, sòbria i lleu pel que fa a les transformacions territorials; la capacitat d’innovació i constant adaptació; i una alta sensibilitat ambiental i social.

A Interlands® el relat del Projecte es trena a partir del llenguatge comú que compartim i conformem tots els membres de l’equip. És la nostra manera d’entendre i de gestionar el treball interprofessional, necessari per a informar, gestionar i projectar a la ciutat i al territori.

Albert de Pablo. Arquitecte urbanista. Màster en Intervenció Ambiental

Dirigeix Interlands®. Dedicat al planejament, l’ordenació i gestió urbana, la intervenció ambiental i el paisatge, així com a l’avaluació econòmica d’actuacions urbanístiques. Consultor en l’àmbit municipal com a assessor en ordenació territorial i urbana.

Joan Josep Murgui. Arquitecte

Dedicat al planejament i la gestió urbanística. Consultor en l’àmbit municipal. Té àmplia experiència en la gestió dels serveis urbanístics i la projectació i direcció d’obres.

Gloria Gómez. Arquitecta. Màster en Arquitectura del Paisatge

Dedicada a treballs de suport tècnic en projectes d’edificació i en l’àmbit del planejament urbanístic.

Sílvia Compta. Arquitecta. Màster en Urbanisme

Dedicada a treballs de suport tècnic en els àmbits del planejament i la gestió territorial i urbanística.

   • Jordi Barot. Geògraf
   • Miquel Esteban. Arquitecte tècnic
   • Josep Maria Llauradó. Advocat
   • Josep Pinós. Enginyer CCP
   • Esther Ferrer. Biòloga
   • Miquel Ferrer. Economista
Agustí Jover i Miquel Morell. Economistes

PROMO. Assessors Consultors S.A.

Ramon Folch. Dr. en Ciències Biològiques

ERF. Gestió i Comunicació Ambiental S.L.

Ole Thorson. Enginyer CCP

INTRA S.L.

    • Gisela Lorán. Biòloga
    • Marta Ventura. Arquitecta
    • Marina Gràcia. Arquitecta
    • Paco Cabrera. Biòleg
    • Guillem de Pablo. Enginyer tècnic agrícola
    • Bet Gimeno. Enginyera tècnic agrícola
    • Sophie Meyer. Arquitecta
    • Salvador García. Enginyer industrial
    • Marcel Perelló. Topògraf