Esplugues de Llobregat.

Millora urbanística dels sectors industrials

 

 
Sectors d’activitat econòmica d’Esplugues de Llobregat.
 
El mes de desembre hem lliurat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona l’estudi d’oportunitats dels sectors destinats a activitats econòmiques, des d’un punt de vista de l’encaix urbanístic i territorial, contextualitzant-los en els seus entorns propers i considerant la seva connectivitat urbana.

L’estudi enfoca els següents àmbits del terme municipal d’Esplugues de Llobregat: El Gall, Montesa, La Plana i Anselm Clavé. Els quatre àmbits es destinen exclusivament al desenvolupament d’activitats econòmiques i de serveis, i es troben perfectament encaixats en teixits urbans residencials completament consolidats.

L’estudi considera l’activitat econòmica com un bé d’interès públic que ha de ser defensat i fomentat, en tant que generadora de treball, de coneixement, d’augment de valor i de qualitat de vida. En aquest sentit, proposa mesures d’ordenació i gestió urbanística que puguin contribuir a una millor competitivitat dels sectors, potenciant-ne els aspectes positius identificats en l’anàlisi prèvia, i reduint-ne els negatius en la major mesura possible.

 
Consulta també:

Modificació del PGM al sector industrial sud-oest d’Esplugues de Llobregat. 2016
 


Respon


* (obligatori)


Escriu el valor que falta de l\'operació * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.