Les Franqueses del Vallès.

Catàleg de masies i cases rurals

 

 

Catàleg de masies i cases rurals de Les Franqueses del Vallès. Avanç

El mes de juliol hem lliurat a la Diputació de Barcelona i a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès l’Avanç del Pla especial de catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, i l’Avanç de la Modificació puntual del PGOU del municipi associada.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, en sessió de 19 de juliol, ha aprovat l’inici del procediment d’avaluació estratègica ambiental simplificada d’ambdós instruments urbanístics.

 

Catàleg de masies i cases rurals de Les Franqueses del Vallès. Inici dels treballs

Per encàrrec de la Diputació de Barcelona hem iniciat els treballs per a la redacció del Pla especial de catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o de rehabilitació, que cal preservar pel seu interès arquitectònic, històric, ambiental, paisatgístic o social.

Paral·lelament al Pla especial, redactarem una Modificació puntual del PGOU vigent al municipi, per tal d’adaptar-lo a la legislació urbanística vigent pel que fa a la regulació de les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable.

 

Per a informació general relativa al sòl no urbanitzable, es pot consultar la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat:

GenCat

 


Respon


* (obligatori)


Escriu el valor que falta de l\'operació * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.