La Torre de Claramunt.

Avanç de POUM

 

Informació pública de l’Avanç del POUM de la Torre de Claramunt

El mes de juliol hem lliurat a la Diputació de Barcelona el document d’informe relatiu a la informació pública de l’Avanç del POUM de la Torre de Claramunt i del Document inicial estratègic. El document analitza i valora els suggeriments presentats per la ciutadania i els informes rebuts de les administracions amb competències sobre el territori, amb l’objecte de confirmar o ajustar els criteris generals de l’Avanç per a l’elaboració de la documentació del POUM per a la seva aprovació inicial.

 

Aprovació de l’Avanç de POUM de la Torre de Claramunt

El Ple de l’Ajuntament de la Torre de Claramunt, en sessió del passat dia 27 de gener de 2016, ha aprovat l’Avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) i el Document inicial estratègic, juntament amb el Programa de participació ciutadana a aplicar al llarg del procés de redacció del POUM.

Una vegada aprovat l’Avanç de POUM de la Torre de Claramunt i publicat l’acord d’aprovació al BOPB, s’ha iniciat el corresponent període d’informació pública, durant el qual es poden presentar suggeriments i es sol·liciten els informes preceptius de les administracions i organismes competents.

D’acord amb el Programa de participació ciutadana, s’han realitzat dos actes públics de presentació de les propostes de l’Avanç: el dimarts 8 de març al Centre social Font de l’Armengol, i el dijous 10 de març al Centre social Sant Joan Baptista. També s’ha elaborat una exposició informativa amb panells explicatius de resum de l’Avanç de POUM, que s’ha instal·lat al Centre social Sant Joan Baptista.

L’anunci de l’aprovació de l’inici del procés de revisió del planejament urbanístic general de la Torre de Claramunt, de l’Avanç de POUM i del Programa de participació ciutadana ha estat publicat al BOPB de 24 de febrer de 2016:

Publicació de l’acord al BOPB

 

Per a més informació:

Tríptic informatiu de l’Avanç de POUM

Ajuntament de la Torre de Claramunt

 

Inici dels treballs de l’Avanç de POUM de la Torre de Claramunt

Per encàrrec de la Diputació de Barcelona hem iniciat els treballs per a l’elaboració de l’Avanç de Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de la Torre de Claramunt. Representa l’inici del procés per a la redacció i tramitació del futur POUM, que revisarà el planejament general vigent al municipi. Un cop aprovat definitivament, el POUM serà l’instrument d’ordenació urbanística integral del territori municipal.

L’Avanç de POUM defineix les línies estratègiques i els criteris urbanístics i territorials per a la futura ordenació de la Torre de Claramunt, dins del marc jurídic establert per la legislació urbanística i sectorial vigent, i en coherència amb el Pla territorial parcial de les Comarques Centrals i el Pla director urbanístic de la Conca d’Òdena.

 


Respon


* (obligatori)


Escriu el valor que falta de l\'operació * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.