Sectors d’activitat econòmica.

Directrius de millora

 

 

Per encàrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Albert de Pablo ha redactat el document de Directrius per a la millora de l’activitat econòmica als polígons industrials de l’AMB, per mitjà del planejament urbanístic.
 

L’objectiu dels treballs és proporcionar a l’AMB i als Ajuntaments que en formen part una eina que contribueixi a la presa de decisions per a la millora urbanística dels polígons industrials de l’àrea metropolitana de Barcelona. Oferint pautes a distintes escales per afavorir, amb comoditat, la implantació d’activitats econòmiques en els sòls dels municipis de l’AMB destinats actualment a aquest ús. Per a poder assolir aquest objectiu, cal enfocar d’una forma adequada la comprensió dels polígons industrials de l’AMB i de les seves característiques. Des d’aquest enfocament es concreten directrius de tipus urbanístic per a millorar la competitivitat dels polígons.

El mètode de treball per a fixar les directrius comuns per a la millora dels àmbits industrials de l’AMB des de l’urbanisme, s’ha basat en les aportacions d’un conjunt de professionals de formació molt diversa, que s’han aproximat al fet industrial des de posicions també diverses. Per tal d’articular aquestes aportacions, s’han mantingut sis reunions de debat temàtic, en les quals aquests professionals han exposat el contingut dels treballs monogràfics que els han estat encarregats per part de l’AMB.

 
Consulta també:

Sectors d’activitat econòmica. Situacions urbanes. 2016

 


Respon


* (obligatori)


Escriu el valor que falta de l\'operació * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.