Túnel de Vallvidrera. Barcelona

Ordenació de l'entorn de la boca nord

Client:  TABASA. Túnels i Accessos de Barcelona, S.A.

Data:  2007

Ordena dos àmbits situats a la boca nord del Túnel de Vallvidrera, entorn de dues estacions de ferrocarril de la línia Barcelona-Sabadell/Terrassa de FGC: l’un a la zona de l’estació de Les Planes, i l’altre front l’estació del Baixador de Vallvidrera. Aquests àmbits constitueixen dos petits pols d’atracció de demanda d’equipaments i d’aparcament de “park&ride”.

Els objectius del Pla són, d’una banda, donar resposta a la demanda d’equipaments, d’habitatge assequible i d’accessibilitat als barris dispersos de Les Planes i del Baixador de Vallvidrera. I d’altra banda, resoldre la falta d’oferta d’aparcament en les àrees d’influència d’aquestes dues estacions de FGC. Preveu, també, l’ampliació de la superfície edificada de la seu actual de TABASA.

L’ordenació garanteix el mínim impacte sobre el medi i el paisatge del parc de Collserola, evita la ubicació ombrívola de les edificacions adreçades a habitatge i equipaments, manté la xarxa de camins existent i millora la connexió transversal entre els barris de la vall.

Dades de l’àmbit de Les Planes
Superfície de l’àmbit:
4,5 ha
Superfície de reubicació d’activitats de restauració:
3.300-4.000 m2
Superfície d’espais lliures i parcs:
19.500-24.000 m2
Places d’aparcament de vehicles:
280-380 ut

+ Info


×

Comentaris tancats.