Pineda de Mar i Calella.

Pla de millora urbana i Projecte de reparcel·lació de Can Carreres

 

 

El Pla de millora urbana de Can Carreres a Pineda de Mar forma part del programa de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics de la Generalitat de Catalunya.

 

Inici dels treballs del Projecte de reparcel·lació de Can Carreres

Una vegada aprovat definitivament el Pla de millora urbana, estem treballant en el Projecte de reparcel·lació de la urbanització de Can Carreres, en la modalitat de cooperació, als termes municipals de Pineda de Mar i de Calella.

 

Aprovació definitiva del Pla de millora urbana de Can Carreres

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 19 de març de 2015, va donar conformitat al Text refós del Pla de millora urbana de Can Carreres, en compliment de l’acord d’aprovació definitiva de data 25 de setembre de 2014.

Per a més informació: Registre de planejament urbanístic de Catalunya

 

Aprovació provisional del Pla de millora urbana de Can Carreres

El Ple de l’Ajuntament de Pineda de Mar, en sessió de 28 d’abril de 2014, va aprovar provisionalment el Pla de millora urbana de Can Carreres i el va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva, si s’escau.

 

Informació pública de l’aprovació inicial del Pla de millora urbana de Can Carreres

El primer trimestre de 2014 vam valorar les al·legacions i els informes rebuts en el període d’exposició pública posterior a l’aprovació inicial del Pla de millora urbana; i vam continuar treballant en el Projecte de reparcel·lació dels dos àmbits del barri de Can Carreres, situats a Pineda de Mar i a Calella.

 

Aprovació inicial del Pla de millora urbana de Can Carreres

La Junta de Govern Local l’Ajuntament, en sessió de 20 de maig de 2013, va aprovar inicialment el Pla de millora urbana de Can Carreres i el va exposar al públic per a rebre suggeriments i al·legacions i, en paral·lel, va sol·licitar els informes preceptius a les administracions i organismes amb competències sobre el territori. En la mateixa sessió, es va acordar l’inici de l’expedient de reparcel·lació.

El dia 22 de juny es va celebrar una sessió informativa a l’Ajuntament de Pineda de Mar, amb una nombrosa assistència dels veïns, i durant el mes de juliol es celebraran dues sessions d’atenció als veïns a la Seu de l’Associació de Veïns de Can Carreres.

 


Respon


* (obligatori)


Escriu el valor que falta de l\'operació * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.