Balmes / General Manso. Sant Feliu de Llobregat

Pla de millora urbana

Client:  Landscape Promocions Immobiliàries S.L.

Data:  AD 2006

El Pla desenvolupa l’ordenació urbanística del sector Balmes/General Manso, al sud-est del municipi de Sant Feliu de Llobregat. Redefineix la imatge de l’accés a la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, des de la carretera B-24 i el traçat del Trambaix.

Barreja aprofitaments residencials, comercials, de serveis i d’equipaments, garantint la millor adaptació a una topografia complexa i la seva integració urbanística en el conjunt de la ciutat. Preveu una àmplia xarxa d‘espais lliures on destaca un gran parc urbà que actua de filtre amb els usos industrials situats en el terme municipal de Sant Just Desvern.

Consulta també:
Projecte de reparcel·lació (2006-07).
Projecte d’urbanització dels parcs (2006-08).

Superfície del sector:
67.652 m2
Superfície de zona edificable:
17.414 m2 (25,7%)
Superfície de sistemes:
50.238 m2 (74,3%)
Superfície de parcs urbans:
24.261 m2
Sostre privat màxim:
60.621 m2 st
Sostre màxim d’habitatge:
54.558 m2 st
Sostre mínim d’activitats econòmiques:
6.063 m2 st
Nombre màxim d’habitatges:
680 ut
Nombre d’habitatges de protecció pública:
272 ut
Amortització de l’activitat industrial:
6.163.385 €
Inversió en urbanització (inclòs l’IVA):
7.791.419 €
Cost total d’execució del PMU (inclòs l’IVA):
13.954.804 €

+ Info


×

Comentaris tancats.