Carretera de Montcada. Terrassa

Pla de millora urbana

Client:  Landscape Promocions Immobiliàries S.L.

Data:  AD 2005

El Pla desenvolupa el POUM de Terrassa al sector Carretera de Montcada, situat a l’extrem sud-oest del barri de Ca n’Anglada, sobre l’eix de la carretera de Montcada. Es tracta d’una àrea de nova centralitat que contribueix a integrar el barri de Ca n’Anglada dins del teixit urbà de Terrassa i revitalitzar-lo, complementant l’actual centralitat i garantint la barreja d’usos d’habitatge i d’activitats econòmiques.

L’ordenació preveu emplaçar noves edificacions amb l’escala i les característiques pròpies del teixit urbà on s’ubica. Configura la porta d’entrada al barri de Ca n’Anglada des del seu costat sud-oest.

Consulta també:
Projecte de reparcel·lació (2007-08).
Projecte d’urbanització (2006-08).
Projecte d’urbanització dels parcs (2006-08).

Superfície del sector:
12.244 m2
Superfície de zona edificable:
6.727 m2 (54,9%)
Superfície de sistemes:
5.517 m2 (45,1%)
Sostre privat màxim:
29.648 m2 st
Sostre mínim d’activitats econòmiques:
6.588 m2 st
Nombre màxim d’habitatges:
288 ut
Nombre d’habitatges de protecció pública:
58 ut
Cost d’indemnitzacions:
2.404.225 €
Inversió en urbanització (inclòs l’IVA):
2.628.037 €
Cost total d’execució del PMU (inclòs l’IVA):
5.032.262 €

+ Info


×

Comentaris tancats.