Vapor Cortés. Terrassa

Pla de millora urbana

Client:  Junta de Compensació del sector Vapor Cortés

Data:  AD 2006

El Pla desenvolupa el POUM de Terrassa en el sector Vapor Cortés, com a zona d’edificació en Àrea Central de Millora Urbana. Es situa al nord-oest de la ciutat, a tocar de la Rambla d’Egara i del centre urbà de Terrassa.

El POUM de Terrassa prescriu la conservació de les edificacions industrials de l’antic Vapor Cortés, per les seves característiques arquitectòniques i patrimonials. Les característiques i el volum d’aquestes construccions patrimonials permeten, prèvia la seva rehabilitació, la correcta ubicació tant de noves activitats comercials i terciàries com d’habitatge.

L’ordenació s’inscriu en el teixit urbà cèntric, i emplaça els nous usos tot rehabilitant part de l’edificació patrimonial existent i projectant noves edificacions amb l’escala i les característiques pròpies del paisatge urbà on s’ubica. L’objectiu és la formació d’una àrea de nova centralitat associada a la recuperació d’una part important de les edificacions industrials tan característiques de l’antic Vapor Cortés, localitzant espais de barreja d’usos amb noves activitats i nous habitatges.

Consulta també:
Projecte de reparcel·lació (2007-08).
Projecte d’urbanització (2006-08).
Projecte d’urbanització dels parcs (2006-08).

Superfície del sector:
71.210 m2
Superfície de zona edificable:
34.920 m2 (49,0%)
Superfície de sistemes:
36.290 m2 (51,0%)
Sostre privat màxim:
89.331 m2 st
Sostre màxim d’habitatge:
64.218 m2 st
Sostre mínim d’activitats econòmiques:
25.113 m2 st
Sostre d’equipaments i dotacions:
9.415  m2 st
Sostre patrimonial a conservar:
19.885 m2 st
Nombre màxim d’habitatges:
803 ut
Nombre d’habitatges de protecció pública:
161 ut
Cost d’indemnitzacions:
8.575.223 €
Inversió en urbanització (inclòs l’IVA):
9.910.019 €

+ Info


×

Comentaris tancats.