16 habitatges. Sant Cugat del Vallès

Comunitat de Propietaris

Client:  Comunitat de Propietaris

Data:  1981-1982

Comprèn el Projecte d’execució, la Direcció facultativa, la Direcció tècnica i el control de qualitat de les obres de construcció de 16 habitatges adossats en filera al carrer d’Estapé – carrer de La Mina, a Sant Cugat del Vallès. També es va dur a terme l’administració i gestió dels habitatges en règim de comunitat de propietaris.

Superfície construïda:
2.717 m2 st
Alçada de l’edificació:
PB+2
Nombre d’habitatges:
16 ut
Nombre de places d’aparcament:
16 ut
Superfície mitjana dels habitatges:
150 m2 st
Cost d’edificació (inclòs l’IVA):
432.729 €

+ Info


×

Comentaris tancats.