20 habitatges. Sant Cugat del Vallès

Comunitat de Propietaris

Client:  Comunitat de Propietaris

Data:  1985

Comprèn el Projecte d’execució, la Direcció facultativa, la Direcció tècnica i el control de qualitat de les obres de construcció de 20 habitatges adossats en filera a l’avinguda de l’Enllaç – carrer de Sant Rafael, a Sant Cugat del Vallès. També es va dur a terme l’administració i gestió dels habitatges en règim de comunitat de propietaris.

Superfície construïda:
3.371 m2 st
Alçada de l’edificació:
PB+2
Nombre d’habitatges:
20 ut
Nombre de places d’aparcament:
20 ut
Superfície mitjana dels habitatges:
150 m2 st
Cost d’edificació (inclòs l’IVA):
661.115 €

+ Info


×

Comentaris tancats.