56 habitatges. Sant Cugat del Vallès

HPO Promusa

Client:  PROMUSA. Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, S.A.

Data:  1989-1991

Comprèn el Projecte d’execució, la Direcció facultativa, la Direcció tècnica i el control de qualitat de les obres de construcció de 56 habitatges de protecció pública, 13 locals comercials i 58 places d’aparcament al carrer d’Ildefons Cerdà, a Sant Cugat del Vallès.

Superfície construïda:
10.503 m2 st
Alçada de l’edificació:
PB+4
Sostre d’habitatge:
5.060 m2 st
Sostre comercial i d’activitats econòmiques:
2.502 m2 st
Nombre d’habitatges:
56 ut
Nombre de locals:
13 ut
Nombre de places d’aparcament:
58 ut
Superfície mitjana dels habitatges:
88,50 m2 st
Cost d’edificació (inclòs l’IVA):
1.800.984 €

+ Info


×

Comentaris tancats.