Les Cases d’en Puig. El Prat de Llobregat

Restauració com a Centre d'Informació Ambiental

Client:  Diputació de Barcelona i Ajuntament del Prat de Llobregat

Data:  1998-2001

Comprèn el Projecte d’execució, la Direcció facultativa, la Direcció tècnica i el control de qualitat de les obres de reconstrucció de l’edifici catalogat conegut com “Les Cases d’en Puig”, al casc urbà del Prat de Llobregat, per a destinar-lo a Centre d’Informació Ambiental. Es tracta del conjunt d’habitatges més antic del municipi, datant la seva edificació de 1784. La finalitat del projecte és la reconstrucció integral de l’edifici i la seva adequació com a equipament públic.

Actualment el Centre d’Informació Ambiental es troba en funcionament, i disposa de diverses sales per a exposicions, sales de reunions, espais d’aula-taller i sales d’ús polivalent.

Superfície construïda:
515 m2 st
Alçada de l’edificació:
PB+1
Cost de reconstrucció de l’edificació (inclòs l’IVA):
667.830 €

+ Info


×

Comentaris tancats.