Palau de Pedralbes. Barcelona

Restauració d'un pavelló

Client:  Ajuntament de Barcelona

Data:  1984

Comprèn el Projecte d’execució, la Direcció facultativa, la Direcció tècnica i el control de qualitat de les obres de remodelació d’un pavelló al Palau Reial de Pedralbes, a Barcelona. Posteriorment, l’any 1986, l’equip va redactar el Pla especial d’ordenació del Palau de Pedralbes i el seu entorn i el Pla director d’ordenació del parc del Palau de Pedralbes, ambdós per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona.

L’objectiu del conjunt d’aquestes actuacions fou posar en valor el patrimoni públic urbà, garantint noves entrades als jardins del Palau de Pedralbes, adequant les infraestructures de serveis públics i regenerant els elements de jardineria.

Superfície construïda total:
1.016 m2 st
Cost de remodelació de d’edificació (inclòs l’IVA):
120.202 €

+ Info


×

Comentaris tancats.