Balmes / General Manso. Sant Feliu de Llobregat

Projecte de reparcel·lació

Client:  Junta de Compensació del sector Balmes/General Manso

Data:  2006-2007

Reparcel·la, en la modalitat de compensació bàsica, el sector Balmes/General Manso, situat al sud-est del municipi de Sant Feliu de Llobregat, a tocar del terme municipal de Sant Just Desvern. El Pla de millora urbana adreça l’àmbit a nous usos residencials, comercials i de serveis, substituint els anteriors usos industrials.

Com a criteri de valoració de les parcel·les resultants, el Projecte estableix coeficients de ponderació de l’aprofitament urbanístic en funció del valor de mercat del sostre resultant per a cada ús: habitatge de renda lliure, habitatge de preu concertat, habitatge de protecció pública i activitats econòmiques.

Consulta també:
Pla de millora urbana (AD. 2006).
Projecte d’urbanització dels parcs (2006-08).

Superfície del sector:
67.652 m2
Superfície de finques aportades (sòls privats):
64.489 m2
Nombre de finques aportades (sòls privats):
5 ut
Superfície de zones edificables:
17.414 m2
Nombre de parcel·les resultants:
13 ut
Sostre privat màxim:
60.621 m2 st
Sostre màxim d’habitatge:
54.558 m2 st
Sostre mínim comercial i d’activitat econòmica:
6.063 m2 st
Nombre màxim d’habitatges:
680 ut
Nombre d’habitatges de protecció pública:
272 ut
Inversió en urbanització (inclòs l’IVA):
15.058.668 €

+ Info


×

Comentaris tancats.