Carretera de Montcada. Terrassa

Projecte de reparcel·lació

Client : Junta de Compensació del sector Carretera de Montcada

Data : 2007-2008

Reparcel·la, en la modalitat de compensació bàsica, el sector Carretera de Montcada, situat a l’extrem sud-oest del barri de Ca n’Anglada de Terrassa.

El Pla de millora urbana defineix tres unitats d’edificació que constitueixen parcel·la mínima edificable. Per tant, les adjudicacions s’han fet en pro-indivís, sens perjudici que l’escriptura de propietat horitzontal pugui assignar finques registrals independents coincidents amb les adjudicacions efectuades.

Consulta també:
Pla de millora urbana (AD. 2005).
Projecte d’urbanització (2006-08).
Projecte d’urbanització dels parcs (2006-08).

Superfície del sector:
12.244 m2
Superfície de finques aportades (sòls privats):
11.036 m2
Nombre de finques aportades (sòls privats):
2 ut
Superfície de zones edificables:
6.727 m2
Nombre de parcel·les resultants:
6 ut
Sostre privat màxim:
26.683 m2 st
Sostre màxim d’habitatge:
23.060 m2 st
Sostre mínim comercial i d’activitat econòmica:
6.588 m2 st
Nombre màxim d’habitatges:
288 ut
Nombre d’habitatges de protecció pública:
58 ut
Inversió en urbanització (inclòs l’IVA):
2.817.322 €

+ Info


×

Comentaris tancats.