Pla de Ponent. Gavà

Projecte de reparcel·lació

 

 
Client:  GTI. Gavanenca de Terrenys i Inmobles, S.A. i Ajuntament de Gavà

Data:  AD 2008
 

Reparcel·la, en la modalitat de cooperació, el sector de sòl urbanitzable Pla de Ponent a Gavà, situat en l’espai natural que es troba entre el nucli urbà de Gavà i el terme municipal de Castelldefels. L’edificabilitat del sector és de 466.111 m2 de sostre, dels quals 103.416 m2 de sostre es destinen a habitatges de protecció pública. Addicionalment, el sector conté 37.000 m2 de sostre de titularitat municipal provinent d’un altre sector urbanitzable, adreçats a habitatge de preu concertat.

El Projecte estableix coeficients d’homogeneització per a les diverses zones del sector, ponderant la intensitat dels usos, la rigidesa a la demanda de cada ús, la localització, la repercussió admissible del valor de la urbanització i, en el cas dels habitatges, el seu règim (de renda lliure i de protecció pública en règim general, preu concertat o règim especial). El Projecte adjudica l’aprofitament urbanístic proporcionalment a les etapes i fases d’execució que estableix el Pla parcial i recull els convenis previs a la gestió urbanística.
 

Superfície del sector:
1.865.429 m2
Superfície de finques aportades (sòls privats):
1.808.717 m2
Nombre de finques aportades (sòls privats):
146 ut
Superfície de zones edificables:
280.068 m2
Nombre de parcel·les resultants:
107 ut
Sostre privat màxim:
503.111 m2 st
Sostre màxim d’habitatge:
458.496 m2 st
Sostre màxim hoteler:
14.400 m2 st
Sostre mínim comercial:
30.215 m2 st
Nombre màxim d’habitatges:
4.896 ut
Nombre d’habitatges de protecció pública:
1.958 ut
Cost d’indemnitzacions:
7.395.715 €
Inversió en urbanització (inclòs l’IVA):
111.318.842 €

 

Consulta també:

Modificació del Projecte de reparcel·lació del Pla de Ponent, 2016
 

+ Info


×

Comentaris tancats.