Sector d’activitats econòmiques Belianes Sud. Cambrils

Projecte director dels parcs

Client:  Cuzco III, S.L. i Associació de propietaris del sector Belianes Sud

Data:  2006-2009

Ordena el conjunt de zones verdes del Pla parcial urbanístic del sector Belianes Sud, a Cambrils.

Configura dos tipus d’espais lliures: els parcs de protecció dels torrents i els parcs d’estada. Vincula la seva ordenació a la posició relativa que ocupen dins del sector i a la seva continuïtat respecte el conjunt de zones verdes projectades al sector veí de Les Comes. Proposa la formació de dos parcs de protecció extensius entorn els torrents. Les plantacions més pròximes als vials seran en forma de devesa i les plantacions interiors formaran un bosc autòcton. Una avinguda arbrada connectarà els dos parcs extensius. Es tractarà amb criteris de parc naturalitzat i com a espai verd de filtre amb el nou eixample de les Comes.

Consulta també:
Pla parcial urbanístic (AD. 2009).

Superfície del sector:
381.921 m2
Superfície d’espais lliures i parcs:
43.652 m2
Cost d’execució material (inclòs l’IVA):
759.337 €

+ Info


×

Comentaris tancats.