Eixample de Les Comes. Cambrils

Projecte d'urbanització dels parcs

Client:  Afirma Grupo Inmobiliario S.A. i Associació de propietaris del sector Les Comes

Data:  2006-2009

Ordena el conjunt de zones verdes del Pla parcial urbanístic del sector Les Comes, a Cambrils.

Configura parcs de protecció i parcs d’estada, tot vinculant la seva ordenació a la posició relativa dins del sector. Els parcs de protecció es situen en els perímetres del sector i limiten amb els torrrents. Les plantacions interiors formen un bosc autòcton i les plantacions més pròximes als vials són en forma de devesa. Els parcs d’estada es situen prop de les àrees d’equipament comunitari, constituiran zones d’estada i jocs, i permetran la ubicació esporàdica d’activitats públiques de lleure.

Consulta també:
Pla parcial urbanístic (TR. 2011).

Superfície del sector:
1.050.567 m2
Superfície d’espais lliures i parcs:
222.219 m2
Cost d’execució material (inclòs l’IVA):
5.729.960 €

+ Info


×

Comentaris tancats.