Carretera de Montcada. Terrassa

Projecte d'urbanització

Client:  Junta de Compensació del sector Carretera de Montcada

Data:  2006-2008

Defineix les obres d’urbanització del sector Carretera de Montcada, situat a l’extrem sud-oest del barri de Ca n’Anglada i a tocar de la plaça dels Països Catalans, a l’est de la ciutat.

A l’interior de l’àmbit existeix una illa edificada amb una diferència de nivell, en sentit diagonal, de més d’onze metres d’alçada entre els seus extrems. El Projecte traça un nou carrer diagonal d’accés al barri de Ca n’Anglada, d’accés restringit de vehicles, exclusiu per a veïns i de servei als locals destinats a activitats econòmiques. Paral·lelament, es redacta el Projecte d’urbanització dels parcs del sector.

Consulta també:
Pla de millora urbana (AD. 2005).
Projecte de reparcel·lació (2007-08).
Projecte d’urbanització dels parcs (2006-08).

Superfície del sector:
12.244 m2
Superfície de zones edificables:
6.727 m2
Superfície de sòls de cessió:
5.517 m2
Superfície de sistema viari:
1.740 m2
Superfície d’espais lliures i parcs urbans:
3.777 m2
Sostre privat màxim:
29.648 m2 st
Sostre màxim d’habitatge:
23.060 m2 st
Sostre mínim comercial i d’activitat econòmica:
6.588 m2 st
Nombre màxim d’habitatges:
288 ut
Inversió en urbanització (inclòs l’IVA):
3.330.031 €

+ Info


×

Comentaris tancats.