Vapor Cortés. Terrassa

Projecte d'urbanització

Client:  Junta de Compensació del sector Vapor Cortés

Data:  2006-2008

Defineix les obres d’urbanització necessàries per desenvolupar el sector Vapor Cortés, situat al nord-oest de la ciutat de Terrassa, a tocar de la Rambla d’Egara i del centre urbà. El POUM de Terrassa prescriu la conservació de les edificacions industrials de l’antic Vapor Cortés, per les seves característiques arquitectòniques i patrimonials. Les característiques i el volum d’aquestes construccions patrimonials permeten, prèvia la seva rehabilitació, la correcta ubicació tant de noves activitats comercials i terciàries com d’habitatge.

El sistema viari previst garanteix la mobilitat interna de l’àmbit, així com les connexions viàries amb l’entorn més proper i amb el conjunt de la ciutat. En paral.lel es redacta el Projecte d’urbanització dels parcs del sector.

Consulta també:
Pla de millora urbana (AD. 2006).
Projecte de reparcel·lació (2007-08).
Projecte d’urbanització dels parcs (2006-08).

Superfície del sector:
71.210 m2
Superfície de zones edificables:
34.920 m2
Superfície de sòls de cessió:
36.290 m2
Superfície de sistema viari:
13.989 m2
Superfície de d’espais lliures i parcs urbans:
10.866 m2
Sostre privat màxim:
89.331 m2 st
Sostre màxim d’habitatge:
64.218 m2 st
Sostre mínim comercial i d’activitat econòmica:
25.113 m2 st
Nombre màxim d’habitatges:
803 ut
Inversió en urbanització (inclòs l’IVA):
10.661.307 €

+ Info


×

Comentaris tancats.