Cala de Sa Tuna. Begur

Projecte d'urbanització dels carrers

Client:  Ajuntament de Begur

Data:  2003-2004

Defineix la reurbanització dels carrers i passatges per a vianants del nucli urbà de la cala de Sa Tuna, a Begur.

Els carrers d’aquest nucli vell presenten una especial configuració, amb un traçat irregular tant en planta com en alçada, molt pendent i solucions constructives molt variades pel que fa al tractament de la pavimentació i la formació de trams esglaonats. El Projecte no proposa alteracions substancials en l’espai públic actual, respectant les alineacions de vials que delimiten l’espai públic i l’espai privat. Substitueix les xarxes de serveis urbanístics existents per tal d’adequar-les als requeriments tècnics exigibles, millorar les condicions del servei i reduir-ne l’impacte ambiental i visual.

Complementàriament, es redacten el Projecte bàsic d’un aparcament soterrat a Sa Tuna i el Projecte d’urbanització de l’entrada a la cala. La coberta de l’aparcament soterrat es tracta com un gran espai públic, ordenant una placeta amb front a l’ermita que servirà d’accés als carrers que es proposa tancar al trànsit en el nucli de Sa Tuna.

Consulta també:
Aparcament soterrat (2003-08).
Entrada a la cala (2003-08).

Superfície del sector:
1.630 m2
Inversió en urbanització (inclòs l’IVA):
356.606 €

+ Info


×

Comentaris tancats.