La Guinardera II. Sant Cugat del Vallès

Projecte d'urbanització

Client:  Junta de Compensació del Pla parcial del sector format pels àmbits: Can Bellet, Can Canyameres i La Guinardera II

Data:  2002-2007

Defineix les obres d’urbanització necessàries per al desenvolupament del sector Can Bellet, Can Canyameres i la Guinardera II, a Sant Cugat del Vallès, situat a ponent del sector Volpelleres-Oest, que es desenvolupa de forma simultània.

El Projecte defineix l’ordenació de les places, les rambles i els quatre parcs disposats al llarg dels laterals de l’eix E-9 dels Túnels de Vallvidrera. Dissenya la via cívica arbrada que uneix els espais lliures situats entorn el turó de Can Bellet i Can Canyameres, els equipaments, el nucli més dens del nou barri i el bosc veí de Volpelleres.

Contempla el cobriment de la Ronda Nord de la ciutat per a donar continuïtat als teixits urbans existents i preveu la construcció d’un nou túnel de connexió de la Ronda amb els enllaços al Túnel de Vallvidrera, sense interrompre la xarxa de parcs urbans. En els carrers interns del nou barri, destinats al trànsit local, es preveu la separació adequada entre els espais per a vianants i bicicletes i els destinats a la circulació de vehicles.

Consulta també:
Eixample Oest de Sant Cugat del Vallès (2002-07).
Pla parcial urbanístic (AD. 2002).
Projecte de reparcel·lació (AD. 2003).
Projecte d’urbanització dels parcs i direcció d’obres (2002-07).

Superfície del sector:
745.514 m2
Superfície de zones edificables:
207.214 m2
Sòl destinat a sistema d’espais lliures:
220.035 m2
Sòl destinat a sistema d’equipaments comunitaris:
94.389 m2
Sostre màxim:
355.673 m2 st
Sostre màxim d’habitatge:
215.431 m2 st
Sostre mínim comercial i d’activitat econòmica:
140.242 m2 st
Nombre màxim d’habitatges:
2.150 ut
Població estimada:
6.450 hab
Inversió en urbanització (inclòs l’IVA):
45.427.474 €

+ Info


×

Comentaris tancats.