Volpelleres-Oest. Sant Cugat del Vallès

Projecte d'urbanització

Client:  Junta de Compensació del Pla parcial del sector Volpelleres-Oest

Data:  2002-2007

Concreta les obres d’urbanització del sector Volpelleres-Oest, a Sant Cugat del Vallès, situat a l’est del sector de Can Bellet, Can Canyameres i La Guinardera II, que es desenvolupa en paral·lel.

Posa una especial atenció en la qualitat de la urbanització dels espais peatonals i, molt especialment, de la plaça de la futura estació de ferrocarril de FGC. Garanteix la protecció del bosc de Volpelleres, tot integrant-lo a la ciutat, i determina la formació de parcs forestals de filtre ambiental als laterals de la Ronda Nord i de l’autopista AP-7. Concreta la geometria del traçat, perfil i cotes del conjunt de vials per al trànsit intern del nou barri, així com les connexions amb el seu entorn proper: la Via Augusta, que discorre en paral·lel a l’autopista AP-7; i l’avinguda de Can Graells, que connecta amb els laterals de l’autopista i, alhora, dóna continuïtat al traçat de la carretera de Vallvidrera.

Garanteix la continuïtat del sistema viari i dels recorreguts peatonals, dels nous espais lliures i parcs, i de les xarxes de serveis amb el sector veí de Can Bellet, Can Canyameres i La Guinardera II, el Projecte d’urbanització del qual es redacta en el mateix moment.

Consulta també:
Eixample Oest de Sant Cugat del Vallès (2002-07).
Pla parcial urbanístic (AD. 2002).
Projecte de reparcel·lació (AD. 2003).
Projecte d’urbanització dels parcs i direcció d’obres (2002-07).

Superfície del sector:
440.555 m2
Superfície de zones edificables:
119.172 m2
Superfície del sistema viari:
91.171 m2
Superfície d’espais lliures i parcs:
150.980 m2
Sostre màxim:
176.279 m2 st
Sostre màxim d’habitatge:
120.399 m2 st
Sostre mínim comercial i d’activitat econòmica:
55.880 m2 st
Nombre màxim d’habitatges:
1.202 ut
Població estimada:
3.606 hab
Inversió en urbanització (inclòs l’IVA):
23.533.053 €

+ Info


×

Comentaris tancats.