Balmes / General Manso. Sant Feliu de Llobregat

Projecte d'urbanització dels parcs

Client:  Landscape Promocions Immobiliàries S.L.

Data:  2006-2008

Ordena el conjunt de parcs del Pla de millora urbana del sector Balmes/General Manso, a Sant Feliu de Llobregat.

En els sòls situats al nord-est de l’àmbit, proposa la formació d’un nou parc urbà format per una franja de protecció entre el nou sòl residencial i el sòl destinat a usos industrials al terme municipal de Sant Just Desvern; una zona planera que constituirà l’espai central del nou parc; i un passeig-mirador en els nivells més alts del perímetre. Proposa, també, l’ordenació d’un parc longitudinal que enllaçarà la zona residencial amb la zona d’equipaments i el nou parc urbà, i acompanyarà el recorregut de sortides de bicicletes cap a Collserola. En la seva part més baixa disposarà d’una zona planera per a l’esbarjo i el descans.

Consulta també:
Pla de millora urbana (AD. 2006).
Projecte de reparcel·lació (2006-07).

Superfície del sector:
67.652 m2
Superfície d’espais lliures i parcs:
24.261 m2
Cost d’execució material (inclòs l’IVA):
186.600 €

+ Info


×

Comentaris tancats.