Carretera de Montcada. Terrassa

Projecte d'urbanització dels parcs

Client:  Landscape Promocions Immobiliàries S.L.

Data:  2006-2008

Ordena les reserves d’espais lliures i parcs del sector. L’arbrat de carrer, el tractament de les zones verdes i el tipus de paviment han estat escollits entre les solucions més habituals de les últimes operacions de reurbanització realitzades a Terrassa, i d’acord amb la definició funcional de les diferents qualificacions urbanístiques dels espais lliures públics.

L’ordenació dóna continuïtat a la seqüència d’espais lliures que configura el nou bulevard -l’antiga carretera de Montcada-. Utilitza arbrat d’alineació ben adaptat al clima de la zona, plantat en els marcs idonis segons el creixement de cada espècie: arbrat de gran port per a les vies principals; arbrat de port mitjà/gran per als carrers perimetrals; arbrat de port mitjà/petit i amb floració vistosa per als recorreguts de vianants. En els espais lliures d’ordenació oberta es disposa arbrat autòcton en massa i plantació de sota-bosc.

Consulta també:
Pla de millora urbana (AD. 2005).
Projecte de reparcel·lació (2007-08).
Projecte d’urbanització (2006-08).

Superfície del sector:
12.244 m2
Superfície d’espais lliures i parcs:
2.599 m2
Cost d’execució material (inclòs l’IVA):
171.114 €

+ Info


×

Comentaris tancats.