La Guinardera II. Sant Cugat del Vallès

Projecte d'urbanització dels parcs

Client:  Junta de Compensació del Pla parcial del sector format pels àmbits Can Bellet, Can Canyameres i La Guinardera II

Data:  2002-2007

Desenvolupa els espais lliures i els parcs urbans del Pla parcial urbanístic del sector, que es dissenyen en continuïtat amb els ja executats al sector urbà proper de La Guinardera i amb els del sector veí de Volpelleres-Oest.

El projecte acompanya l’arc de l’autopista i l’eix dels Túnels de Vallvidrera amb la plantació d’un nou bosc de filtre ambiental per a la protecció visual i acústica a les zones residencials i terciàries. Incorpora en tot el perímetre un perfil sobrealçat de terres amb plantació predominant d’espècies mediterrànies de fulla persistent. Els parcs d’estada s’ubiquen a les proximitats de les àrees destinades a equipaments, com a zones de relació i de joc infantil, completament segregades del trànsit de vehicles. Es preveu una via cívica que connecta els espais lliures del turó amb els equipaments previstos, les àrees comercials i el bosc de Volpelleres.

A tocar del casc urbà, el Projecte reserva una gran explanada com a zona d’espais de jocs i per a la ubicació esporàdica d’activitats de lleure de gran format. La zona de carena, d’antics conreus, es tracta com un espai renaturalitzat, disposant arbrat perimetral de protecció i un tractament interior amb pradera.

Consulta també:
Eixample Oest de Sant Cugat del Vallès (2002-07).
Pla parcial urbanístic (AD. 2002).
Projecte de reparcel·lació (AD. 2003).
Projecte d’urbanització i direcció d’obres (2002-07).

Superfície del sector:
745.514  m2
Superfície d’espais lliures i parcs:
220.035 m2
Superfície de sòls de protecció de sistemes:
25.710 m2
Cost d’execució material (inclòs l’IVA):
2.703.763 €

+ Info


×

Comentaris tancats.