Sant Cugat del Vallès.

Pla de mobilitat

 

Aprovació definitiva del Pla de mobilitat urbana de Sant Cugat del Vallès

Una vegada rebuda la Resolució de la Direcció General de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya a la Memòria Ambiental del Pla de mobilitat urbana (PMU) de Sant Cugat, el Ple municipal celebrat el dia 19 de maig ha aprovat definitivament el PMU. L’aprovació ha comptat amb els vots favorables dels grups polítics de CIU, PSC, ICV-EA i CUP.

El Pla de mobilitat de Sant Cugat del Vallès ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona.
 

Per a més informació:

– Documents del Pla: santcugat.cat

– Notícia: cugat.cat

– Acord marc consensuat pels grups municipals CiU, PSC, ICV i CUP:  santcugat.cat

– Resolució de suggeriments: santcugat.cat
 

Resolució de les al·legacions presentades al Pla de mobilitat urbana de Sant Cugat del Vallès.

El Ple municipal celebrat el dia 20 de gener va aprovar resoldre les aportacions i al·legacions presentades al PMU, amb els vots favorables de CIU, PSC, ICV-EA i CUP. En el període d’informació pública posterior a l’aprovació inicial del PMU es van presentar divuit al·legacions, de les quals onze van ser estimades totalment o parcialment.

El PMU va rebre informe favorable de l’Autoritat de Transport Metropolità, i l’ISA va rebre informe favorable de la Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. El Text refós del PMU s’ha tramès a la Direcció General de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, que és l’òrgan competent per donar-hi el vist-i-plau, i posteriorment es portarà al Ple per a la seva aprovació definitiva.
 

Text refós del Pla de mobilitat urbana de Sant Cugat del Vallès.

El mes de setembre vam lliurar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès el Text refós del PMU, per a la seva aprovació definitiva.

El Text refós incorpora les prescripcions contingudes en els informes emesos per administracions amb competències concurrents al PMU aprovat inicialment, entre els quals els de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i de la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental del Departament de Territori i Sosteniblitat. El Text refós recull, també, el resultat del període d’informació pública posterior a l’aprovació inicial del PMU.
 

Aprovació inicial del Pla de mobilitat urbana de Sant Cugat del Vallès.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en sessió de 18 de febrer, va aprovar inicialment el PMU amb el vot favorable dels grups polítics de CIU, PSC, ICV i CUP. El Pla es va sotmetre a informació pública i ha rebut suggeriments i propostes alternatives. En paral·lel es va trametre a l’Autoritat Metropolitana del Transport i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per tal que emetessin els informes preceptius.

Amb l’objectiu d’assolir el màxim consens per a l’aprovació inicial del PMU, l’Ajuntament de Sant Cugat va dur a terme un debat amb tots els grups polítics amb representació municipal. L’acord marc del Pla de mobilitat, amb el suport de CIU, al govern, i dels grups polítics de PSC, ICV i CUP, és fruit d’aquest debat.

El Pla de mobilitat urbana va incorporar les principals conclusions del procés de participació ciutadana per a la validació de les propostes, que es va desenvolupar mitjançant una consulta web i un Taller de Participació que va tenir lloc el dissabte dia 27 d’octubre, a la Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès.

 


Respon


* (obligatori)


Escriu el valor que falta de l\'operació * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.