Santa Eulàlia de Ronçana.

Catàleg de masies i cases rurals

 

 
Informació pública de l’aprovació inicial. Catàleg de masies i cases rurals

Una vegada finalitzat el període d’informació pública posterior a l’aprovació inicial del Pla especial urbanístic de Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, estem valorant les al·legacions i els informes rebuts amb l’objectiu de preparar la documentació per a la seva aprovació provisional.

 

Aprovació inicial. Catàleg de masies i cases rurals

El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en sessió de 26 de maig de 2016, ha aprovat inicialment el Pla especial urbanístic de Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable del municipi. El Pla especial té per objectiu la conservació i recuperació del patrimoni construït, i la regulació de les condicions d’ordenació i d’edificació, així com dels usos que hi són permesos.

Per a cada masia o casa rural, el Pla especial defineix:

  • El tractament de la volumetria original i el tipus d’intervencions admeses.
  • Les possibilitats d’ampliació i de divisió horitzontal.
  • L’ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis urbanístics.
  • Els usos i les activitats permeses.
  • Altres disposicions particulars.

L’acord del Ple de l’Ajuntament s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 8 de juny de 2016. El Pla especial es troba en període d’informació pública durant un termini de tres mesos.

 
Per a més informació:

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. Notícia

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. Enllaç al Pla especial

Publicació. BOPB

 

Catàleg de masies i cases rurals de Santa Eulàlia de Ronçana

Hem rebut l’encàrrec de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana de redactar el Pla especial urbanístic de Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o de rehabilitació, que cal preservar en tant que components de l’estructura territorial del municipi, pel seu interès arquitectònic, històric, ambiental, paisatgístic o social.

 


Respon


* (obligatori)


Escriu el valor que falta de l\'operació * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.