Santa Eulàlia de Ronçana.

POUM

 

Publicació del POUM de Santa Eulàlia de Ronçana

El POUM de Santa Eulàlia de Ronçana ja és executiu.

En data 17 de setembre de 2015, s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’acord d’aprovació definitiva del POUM per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, així com les Normes urbanístiques del POUM.

Per a més informació:

Publicació. DOGC 6958

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

 

Aprovació definitiva del POUM de Santa Eulàlia de Ronçana

Santa Eulàlia de Ronçana ja disposa de nou planejament general.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 23 d’abril de 2015, ha aprovat definitivament el POUM de Santa Eulàlia de Ronçana, que serà executiu a partir de la seva propera publicació al DOGC.

Consulta també:

Pla d’ordenació urbanística municipal i pla de participació.

 

Aprovació provisional del POUM de Santa Eulàlia de Ronçana

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 29 de gener de 2015, ha aprovat provisionalment el POUM de Santa Eulàlia de Ronçana.

La documentació del POUM s’ha tramès a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva i publicació.

 

Informació pública de l’Aprovació inicial del POUM de Santa Eulàlia de Ronçana

Una vegada finalitzat el període d’informació pública del POUM aprovat incialment, hem valorat les al·legacions presentades i els informes rebuts amb l’objectiu de preparar l’aprovació provisional del POUM.

 

Aprovació inicial del POUM de Santa Eulàlia de Ronçana

El ple de l’Ajuntament, en sessió de 28 de novembre, va aprovar inicialment el POUM de Santa Eulàlia de Ronçana.

El dissabte 14 de desembre es va presentar el POUM a la ciutadania en un acte públic, i es va obrir una exposició explicativa a l’Ajuntament.

 

Aprovació de l’Avanç de POUM de Santa Eulàlia de Ronçana

El ple de l’Ajuntament, en sessió de 30 d’octubre de 2012, va aprovar l’Avanç de la futura ordenació urbanística municipal (POUM), on s’exposen les estratègies per a l’ordenació del territori municipal en desplegament del Pla territorial metropolità de Barcelona.

L’Avanç va ser presentat a finals de la tardor passada, i es va dur a terme el període d’informació pública de l’Avanç del POUM, durant el qual s’han rebut diversos suggeriments, informes preceptius de les administracions i organismes amb competències sobre el territori i el Document de referència per a l’avaluació ambiental del POUM.

S’han estudiat els suggeriments presentats i els informes rebuts, amb l’objectiu de preparar l’aprovació inicial del POUM per a la propera tardor.

 


Respon


* (obligatori)


Escriu el valor que falta de l\'operació * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.