Sant Boi de Llobregat.

Dipòsits metropolitans d'aigua potable. Projecte d'actuació específica

 

 
Projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable a Sant Boi de Llobregat
 
Hem col·laborat amb la societat Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua SA, prestant assessorament urbanístic i ambiental, en la redacció del Projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable per a la construcció dels dipòsits de regulació de la xarxa metropolitana de subministrament d’aigua potable i la corresponent estació de bombament, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat.

L’objectiu de les noves infraestructures hidràuliques previstes és millorar el servei i incrementar la garantia i la seguretat d’abastament d’aigua potable a l’àmbit metropolità i específicament a tot el marge dret del riu Llobregat.
 

El Projecte d’actuació específica es composa dels següents documents:

  • Memòria descriptiva i justificativa de la conveniència de l’actuació, així com del compliment de la legislació urbanística vigent i del planejament territorial i urbanístic.
  • Avantprojecte tècnic que estableix les condicions per al desenvolupament de la construcció de les instal·lacions, i conté la documentació escrita i la representació gràfica detallada de les obres.
  • Estudi d’impacte i integració paisatgística que defineix criteris i mesures per a la millor adaptació de les instal·lacions en el seu entorn proper, entre les quals la revegetació de les cobertes dels dipòsits, l’adequació de l’accés al Cordal de Sant Ramon o la restitució i millora dels marges de la riera del Fonollar.

 


Respon


* (obligatori)


Escriu el valor que falta de l\'operació * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.